PROJEKT JUDAISTYCZNY 2011 - 2013

W bieżącym roku 2012 postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej kulturze żydowskiej. Chcąc usystematyzować kierunki naszych zajęć oraz przedsięwzięć zdecydowaliśmy się na przyjrzenie się trzem aspektom tego, czym kultura żydowska żyje: religii (judaizm), obyczajom żydów z diaspory (żydowskość) oraz współczesnemu państwu żydowskiemu (Izrael). Mamy nadzieję, że tak ułożony plan pracy umożliwi nam owocne poszukiwania i przysporzy wiedzy.


STRONA PROJEKTU

KOLEJNE PROJEKTY

STRONA W PRZYGOTOWANIU